Tietosuojaseloste metsällä

Tietosuojalausunto päivitetty:

20.7.2022 Päivityksen on tehnyt Tanja Kähkönen.

Asiakasrekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö:
TT Kähkönen, Tanja Kähkönen

Yrityksen osoitetiedot
Y-tunnus: 2339533-2
Puhelinnro:04578401888
Sähköposti: taidejakasityo@taidejakasityo.fi

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään TT Kähkönen, Metsällä asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös TT Kähkönen, Metsällä toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekiseri sisältää seuraavat asiakkaat tiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postinumero
Tilaushistoria

Asiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito
Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekiseritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle, Tanja Kähkönen.

Eu:n tietosuoja-asetus GDPR
TT Kähkönen, Metsällä ei luovuta eikä myy kenenkään asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja käsittelee vain asiakasrekisterin pitäjä tai hänen sijaisensa. Nettikaupat tehdään salatun yhteyden kautta ja asiakastiedot säilytetään turvassa ja salattuina.

Metsällä verkkokauppa toimii Mycashlow:n alustalla, joten halutessa voit tutustua tarkemmin tietosuojaan myös seuraavasta linkistä:https://www.mycashflow.fi/tiet...

Metsällä verkkokauppa käyttää sähköposti markkinoinnissa mailchimp sähköposti alustaa. Ja sinne kerätään vain sähköpostiosoitteet sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat antaneet suoramarkkinointi luvan.

Lahjakortti